Táto webová stránka používa cookies. Cookies môžu byť použité na marketingové účely, štatistické a prispôsobiť služby individuálnym potrebám užívateľa. Webový prehliadač, z ktorej používate, môžete zmeniť nastavenie pre nakladanie s cookies. Používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia súborov cookies znamená, že budú uložené do pamäte. Ďalšie informácie
Súhlasím s použitím cookies
Zavoláme Vám
Zadajte prosím Vaše telefonné číslo a zvolte si dátum a čas. Náš operátor Vám zavolá.
TOPlist

Výročie: 130 rokov firmy Bosch

01.11.2016 - 08.12.2018

Neznie to tak úplne ako príbeh úspechu. Otvorenie v novembri 1886, do roku 1891 rast z dvoch na rovných 15 zamestnancov. V rovnakom roku je počiatočný kapitál takmer vyčerpaný, Bosch žiada svoju matku o poskytnutie záruky, berie si ďalšie bankové úvery a v roku 1892 sa dostáva na pokraj krachu. Od tej doby sa mnohé zmenilo.

Dnes spoločnosť Bosch zamestnáva približne 375 tisíc zamestnancov a má ročný obrat vo výške 70,6 miliárd euro. Pôvodná dielňa pre jemnú mechaniku a elektrotechniku sa stala jedným z desiatich najväčších nemeckých podnikov a pôsobí vo viac než 150 krajinách sveta. A to už je skutočne úspešný príbeh.Inšpirácia z USA
Byť otvorený novým myšlienkam, otvárať nové trhy – to bolo pre Roberta Boscha dôležité už v jeho podnikateľských začiatkoch. Už vo veku 23 rokov sa odvážil vydať cez Atlantik do USA, aby pracoval s Edisonom a mohol tak nazrieť do elektrotechniky, ktorá v tej dobe zaznamenávala v USA väčší pokrok než v Európe. Bosch dúfal, že po návrate do Nemecka bude môcť zúročiť nové nápady pri budovaní sľubného podniku.Odvaha zlyhať

Plný nadšenia sa mladý Robert Bosch vracia roku 1886 do svojej vlasti a 15. novembra 1886 zakladá dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku. Lenže počiatočné nadšenie strieda sklamanie. Pretože sa budovanie napájacej siete v Stuttgarte vlieklo, nemohol sa obchod s elektrotechnikou poriadne rozbehnúť. Bosch sa ocitá na pokraji krachu. S veľkým úsilím sa mu vďaka menším objednávkam zákazníkov podarí udržať firmu pri živote. Ale aj keď sa verejná sieť rozbehne a funguje, úspech, v ktorý veril, sa nenaplní. Zákazníci sú elektrotechnickým inováciám otvorení menej, než mladý Bosch dúfal.
Ale Robert Bosch nestráca odvahu. Poháňaný svojím optimizmom, túžbou meniť svet a absolútnou vierou v seba samého a svojich zamestnancov, sa začína rozhliadať po nových obchodných príležitostiach.„Ten, kto je silný, nemusí sa vôbec obávať o svoju autoritu. Má jej dosť na to, aby mohol niekomu urobiť radosť tým, že mu prenechá zodpovednosť, že ho vychová k tomu, aby bol pripravený prevziať zodpovednosť, a že mu umožní, aby mal radosť z práce a z úspechu.“ Robert Bosch

Záblesk geniality
Rok 1897 je zrejme najdôležitejším rokom v histórii spoločnosti. Tento rok znamená pre spoločnosť Bosch začiatok jej vzostupu ako hráča na svetovom trhu. Od roku 1887 sa spoločnosť zaoberá výrobou zapaľovacích zariadení pre stacionárne motory, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie v budovách. Do roku 1896 je vyrobených spolu asi 1.000 týchto zariadení. Ich predaj ale viazne. To sa ale o rok neskôr zmení. Zákazník požaduje zapaľovacie zariadenie, ktoré by mohlo byť použité u benzínového motoru – zapaľovacie zariadenie, ktoré do tej doby neexistovalo. Nemožné? Bosch poveruje vtedajšieho vedúceho závodu Arnolda Zähringera vylepšením a zdokonalením už existujúceho zapaľovacieho zariadenia. Išlo o veľmi riskantnú záležitosť, ale pre Bosch to znamenalo rozhodujúci prielom, ktorý jej zakladateľa katapultoval do sveta výrobcov. Dôvodom bolo to, že sa magnetoelektrické zapaľovanie ukázalo byť pre automobily jediným spoľahlivým systémom. S prichádzajúcim neprekonateľným úspechom automobilu po roku 1900 sa Bosch taktiež zaraďuje medzi spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou. V prvých piatich rokoch predáva Bosch 50.000 zapaľovacích systémov, do roku 1912 sú to už 2 milióny.„Môžu o mne hovoriť, že nie som vynálezca – a ja si na tento titu ani nerobím nárok. Ale som muž, ktorý vytrvalosťou, dobrým príkladom a správnym zachádzaním so zamestnancami dokázal vybudovať podnik, ktorý má dobré meno na celom svete. Za nemalú časť svojho úspechu vďačím svojej vytrvalej dôkladnosti, ktorá zabránila tomu, aby z mojej dielne vyšlo čokoľvek nekvalitné.“ Robert Bosch

Nie viac než 100 zamestnancov
Obrovský úspech magnetoelektrického zapaľovania bolo niečo, čo Robert Bosch neočakával. Keď sa v roku 1900 rozhodol vybudovať svoju vlastnú továreň, plánoval s kapacitou približne 200 zamestnancov. V tej dobe zamestnával 30 ľudí a zvažoval, že časť novej budovy prenajme. Predpokladal, že sa jeho spoločnosť nerozrastie o viac než 100 zamestnancov. Ale mýlil sa. Len o osem rokov neskôr ich už firma Bosch zamestnávala viac než 1.000.

„Chcel by som predovšetkým poukázať na to, že i naďalej pokladám za správne dobre platiť robotníkom a zamestnancom a nepozerať na nich zvrchu, ale jednať s nimi ako s rovnoprávnymi zmluvnými stranami.“ Robert Bosch

Včasná internacionalizácia otvára trhové príležitosti
Ako ostražitý a prezieravý podnikateľ sa Robert Bosch pozeral na úspešný príbeh s magnetoelektrickým zapaľovaním s nedôverou. Vedomý si toho, že je jeho spoločnosť závislá na jedinom výrobku, otvára nové trhy na celom svete. Od roku 1908 tak boli zapaľovacie systémy Bosch dostupné na všetkých kontinentoch. Tento krok prispel k rastu firmy Bosch a vydláždilo jej to cestu k tomu, aby sa stala medzinárodným pojmom. Vďaka ďalším výrobkom pre automobily, rovnako ako elektrickému náradiu, domácim spotrebičom a priemyselným technológiám dosiahla firma Bosch dlhodobú stabilitu.„Z vlastných skúseností viem, že pre podnik, ktorý chce obstáť a trvalo sa rozvíjať a zdokonaľovať, neexistuje nič horšie, než nemať žiadnu konkurenciu.” Robert Bosch

Oblasti podnikania sa menia, zodpovednosť zostáva
Táto schopnosť prispôsobiť sa – zaistiť prežitie spoločnosti otvorením sa úplne novým oblastiam podnikania, ale taktiež upustiť od stratového podnikania – je jedným zo spoločných kľúčových menovateľov, ktorý sprevádza spoločnosť celou jej históriou. Základným rysom Roberta Boscha a jeho nasledovníkov bol vždy ich zmysel pre zodpovednosť voči zamestnancom, a nie len samotná ziskovosť. Udržať firmu a jej zamestnancov na trhu navzdory meniacim sa ekonomickým podmienkam vyžaduje ochotu k zmene. Robert Bosch to vyjadril slovami: „Ak by bolo moje magnetoelektrické zapaľovanie márnou nádejou, čím potom zamestnám svojich ľudí?“

Tlačová správa Bosch